Akce

Trénink paměti

(12. únor 2015) Na jedno čtvrteční únorové odpoledne bylo naplánováno setkání, které mělo název Trénink paměti. Všichni, kdo přišli, měli možnost zjistit, jak na tom jsou s pamětí. Měli jsme na to zde návštěvu ze středočeské vědecké knihovny pana Pavlíka a pan Volfa.

Paměť určuje kvalitu našeho života. Kromě paměti máme ještě koncentraci a ta je také důležitá. K tréninku paměti patří nácvik pomocí mnemotechnik a koncentrace. Od pana Pavlíka jsme se dozvěděli, že běžně používáme na 30 000 slov. Dozvěděli jsme se něco o délce života, která neustále stoupá a jak je to s rozlišením mužského a ženského mozku.

Po krátké odborné přednášce už jsme se dostali k samotnému tréninku paměti. Jde o to pamatovat si slova a věci. Čeština je velmi těžký jazyk, máme slova, která zní podobně, ale mají odlišný význam. Měli jsme třeba přiřadit k různým slovům jejich opak, například ke slovu hladký je opak hrubý. Pak jsme si měli pamatovat čísla za pomoci příběhu. O legraci jak je zvykem, nebyla nouze.

Z nabídnutých cvičení vyšlo, že na tom s pamětí ještě nejsme tak špatně a že si stále dost věcí pamatujeme. Již teď se připravuje další setkání s tréninkem paměti.

Informace o paměti z wikipedie:

Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech.[1] Jde o proces vštěpování (kódování), uchovávání (retence) a vybavování (reprodukce) zkušenosti.

Paměť se dělí jednak podle délky doby uchování zapamatovaného na senzorickou, krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou; dále podle formy ukládání informací na vizuální, akustickou, sémantickou (ukládání významu informace) atd. Další variantou je rozdělení paměti na mechanickou a logickou.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Paměť

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *