Historie

Historie slepeckého hnutí a aktivit se datuje od roku 1987, kdy vznikla specifická organizace nevidomých a slabozrakých při okresním svazu invalidů. Tato organizace si dala do vínku hájit a chránit potřeby nevidomých a slabozrakých.

Po sametové revoluci v roce 1989, kdy došlo k sociálním změnám v naší zemi vznikla v roce 1991 Česká unie nevidomých a slabozrakých na Kladně (ČUNS). Od tohoto okamžiku pracují na Kladně dvě organizace nevidomých a slabozrakých, a to ČUNS a Společnost nevidomých a slabozrakých. Posléze čas ukázal, že obě tyto organizace mají společné myšlenky, ideje a potřeby, takže v roce 1996 došlo k celorepublikovému sloučení těchto organizací. Od tohoto roku až do dnešního dne nese organizace název Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). V době sloučení čítala kladenská odbočka 120 členů. V současné době máme 80 členů. Není to číslo konečné. Máme radost, že do našich řad vstupují i mladí lidé. 80 členů není odrazem všech nevidomých okresu Kladna, je mnoho nevidomých, kteří nejsou registrováni v SONS, ale kteří také využívají služeb naší organizace.