MOTTO:    Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání jsou: svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum.

Činnost kladenské odbočky SONS

Kladenská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých je otevřené občanské sdružení. Jejími členy jsou zrakově postižení občané, jejich rodinní příslušníci a přátelé, a to z kladenského okresu i mimo něj. V současné době má odbočka 84 členů.

Poskytujeme různé služby a poradenství, volnočasové aktivity, kulturní akce, klubovou činnost, přednášky, besedy, simulovanou střelbu, bowling a pořádání poznávacích zájezdů, rekondičních pobytů. Cílem těchto aktivit je  začleňování handicapovaného občana do běžné společnosti a také možnost setkat se s lidmi se stejným či odlišným  handicapem a předat si zkušenosti.

Kladenská odbočka sídlí v Kladně ulice Hřebečská 2678, kde má v 1. patře svoji klubovnu. Zde jsou úřední hodiny každé pondělí a  čtvrtek od 9 do 16 hodin., ale po domluvě jsme ochotni sjednat se zájemci individuální setkání nebo ho osobně navštívit i doma. Naše odbočka pořádá jednou za dva měsíce oblastní shromáždění svých členů, na kterém informuje oblastní rada o všem, co se děje kolem naší organizace i v našem městě.  Pravidelně mezi nás chodí hosté např. oční lékař, pracovníci odboru sociálních věcí, Magistrátu a jiných zařízení. Předáváme si zde své zkušenosti, informujeme o problémech např. v dopravě, řešíme ozvučení světelné signalizace na přechodech pro chodce a jiných zvukových majáčků na budovách kladenských institucí. V měsících, kdy není oblastní shromáždění, pořádáme výše zmiňovanou klubovou činnost a další akce, většinou dvě do měsíce.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat  ZDE a třeba se stát našimi členy. Spolu s ostatními  můžeme vytvořit lepší a příjemnější svět handicapovaných občanů.

Těšíme se na Vás!
Za oblastní radu:

předseda: Miloš Burda

jednatelka: Ivana Macounová