Zde budeme uvádět seriál převzatý z časopisu ZORA, kde nám pan Mgr. Luboš Zajíc objasní, jak se lépe orientovat v právních předpisech.

Informace a odpovědi na dotazy ze sociálně právní poradny SONS 11-2015