Poslední příspěvky

KDO JSME

MOTTO:    Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání jsou: svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum.

Kladenská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých je otevřené občanské sdružení. Jejími členy jsou zrakově postižení občané, jejich rodinní příslušníci a přátelé, a to z kladenského okresu i mimo něj. V současné době má odbočka 80 členů.

Poskytujeme různé služby a poradenství, volnočasové aktivity, kulturní akce, klubovou činnost, přednášky, besedy, simulovanou střelbu a pořádání rekondičních pobytů. Cílem těchto aktivit je začleňování handicapovaného občana do běžné společnosti a také možnost setkat se s lidmi se stejným či odlišným handicapem a předat si zkušenosti.