Akce

S Jindrou Jarošovou po Egyptě

Naše akce jsou velice různorodé a během roku se snažíme poznávat nové věci. Nesoustředíme se ale jen na oblast časké kotliny, ale s pomocí pozvaných hostů navštívíme při besedách i končiny vzdálené. Nejinak tomu bylo i při povídání Jindry Jarošové.  Jindra Jarošová v té době (rok 2013) přiřpravovala časopis 2013, dříve pracovala i pro Český rozhlas a k pozvání nebylo daleko, protože již paní Jarošová natáčela několik příspěvků s některými z nás do Naší šance. Paní Jarošové při svých cestách navštívila i Egypt, ze kterého vznikla i reportážní audioknížka Egypt ve zvuku, který najdete i v archivu KTN.

A vy si teď její povídání můžete s námi připomenout ve zvukové nahrávce.

Jindra Jarošová

Autorka Meteoru v letech 2006 – 2008

V Českém rozhlase působila od r. 1982 – 2008 jako redaktorka, poté jako externí spolupracovnice Redakce slovesného vysílání (historie a kultura) ČRo 2 – Praha. Zavedla pořad Vysílání pro zrakově postižené občany (1982). Na stanici Praha pořad Doteky pro občany se zrakovým postižením (1992). Meteor převzala k datu 4.2. 2006 po Ivo Budilovi a vysílala jej do 25.10. 2008.

V letech 1963-66 vysudovala SVVŠ, poté Filosofickou fakultu UK (obor historie – český jazyk; doktorát z filozofie 1974) V roce 1972 krátce pracovala ve Vlastivědném muzeu v Litomyšli. Téhož roku nastoupila jako historik v Malé pevnosti Terezín (dějiny 2. světové války), Mezi léty 1977-79 Státní knihovna ČSSR, 1979-81 Zdravotnické noviny (dějiny medicíny). Od roku 2009 do roku 2014 byla zaměstnána ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých.

Na stanici Praha založila speciální pořad Doteky pro občany se zrakovým postižením (1982), který připravovala až do roku 2006. Absolvovala reportážní cesty po Egyptě (1994 a 2001) a po Arizoně (1996). Rozhlasová četba na pokračování: Svatí kacíři (2004), Via Lucis (2009). Pořad Meteor (2006 -2008). Akce „Dopis potomkům“ – v sobotu 24. ledna 1998 v pořadu „Dobré jitro“ vyzvala posluchače, aby napsali potomkům, kt. budou poslouchat rozhlas v roce 2098, svůj osobní dopis, vzkaz či poselství. Výsledkem byly stovky dopisů, kreseb, fotografií, které posluchači všech věkových kategorií průběžně celý rok posílali do ČRo. V sobotu 5.12. 1998, v den otevřených dveří, se pak před očima posluchačů zásilka s těmito dopisy slavnostně uložila do pevné schránky, zapečetila a opatřila pokynem, aby pečeť byla otevřena za 100 let, v roce 2098 a aby z těchto dopisů bylo připraveno vysílání Dobrého jitra. Schránka je uložena v archivu ČRo.

Autorka rozhlasových her Snílek (o životě zakladatela MČK H. Dunanta1981), Přísahám (příběh německého vrchního lékaře koncentračního tábora 1985), Poslední rozhovor (o životě a díle Erasma Rotterdamského) kniha Via Lucis (Focus) 1991 (životopis hluchoslepé Američanky Heleny Kellerové), román Svatí kacíři aneb reportáž nejen z Velké Moravy (o životě sv. Konstantina a Metoděje) (Radioservis 2000).

Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (historie, čeština). Mezi její zájmy patří Starý Egypt a egyptologie (popularizace práce našich egyptologů v Abúsíru) a literární tvorba: rozhlasové hry (Snílek, Přísahám), historie (Knihy svěcenců), literatura faktu (Via lucis, Svatí kacíři).  (Zdroj: Český rozhlas)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *