Akce

Víkendový pobyt Raspenava

Z Á P I S ze zájezdu SONS Kladno konaného ve dnech 10.9. – 12.9.2021

Program zájezdu: Ubytování Hotel Zámeček Raspenava

V průběhu víkendového pobytu byla nasmlouvána prohlídka zámku Sychrov, Obří sud – lázně Libverda, Klášter Hejnice,

Zámek Frýdlant, IQLANDIA Liberec, pivovar Svijany

Vedoucí zájezdu byla pověřena paní Běla Iblová a ekonomickou správou zájezdu paní Ivana Macounová

Doprava byla zajištěna autobusovým dopravcem panem Jiřím Zimmerhaklem

Ubytování pro celkový počet 37 účastníků bylo zajištěno v hotelu ZÁMEČEK, vedoucí zájezdu vzhledem k nedostačující kapacitě hotelu byla ubytována v těsné blízkosti hotelu.

Celkový počet účastníků zájezdu byl 39 osob včetně řidiče.

V hotelu byla zajištěna plná penze / pátek zahájení obědem, večeří, sobotní a nedělní snídaně bufetovou nabídkou , sobota oběd a večeře. V průběhu pobytu nám byla věnována velmi dobrá péče.

Jediným nedostatkem hotelu je nebezbariérové řešení celého komplexu.

Pátek 10.9.2021

Sraz účastníků zájezdu byl v pátek 10.9.2021 v 7,00 hod. u sekretariátu SONS Kladno a následně v 7,30 byla vyzvednuta v Praze u hotelu Kladno vedoucí zájezdu paní Běla Iblová.

V 10,00 hod. byla domluvena prohlídka zámku Sychrov. Průvodkyně zámku Sychrov se nám věnovala s maximální pečlivostí a současně nám umožnila i na spoustu exponátů sáhnout.

Ve 13,00 hod. byl domluven oběd v hotelu Zámeček. Po ubytování byl naplánován odjezd na Obří sud- Lázně Libverda. Obří sud je technickou památkou z roku 1931. Zde byla krátká procházka, prohlídka restaurace Obří sud a návrat do hotelu Zámeček.

Po večeři byla volná zábava.

Sobota 11.9.2021

Po snídani odjezd směr Kláštěr Hejnice, kde na 10,00 hod. byla domluvena prohlídka Poutního kostela Navštívení Panny Marie. I zde byla na nás připravena průvodkyně s velmi podrobným výkladem a velmi vstřícným přístupem k nám všem. Opět nám bylo umožněno si spoustu exponátu hmatově prohlédnout. Byli jsme připraveni a vybaveni jak respirátory tak i rukavicemi.

Po navrácení z prohlídky byl zajištěn oběd v hotelu Zámeček, následně odpočinek a v 15,00 hod. byla již domluvena prohlídka zámku Frýdlant.

Průvodci v Zámku Frýdlant vzhledem k naší skupině ZTP/P a asistentům nám umožnili, že jsme mohli celá skupina jít na prohlídku zámku společně.

Opět přístup obou průvodců byl velmi kvalitní a vstřícný.

Zámek Frýdlant je pro starší a případně těžce chodící návštěvníky i přes umožnění menšího, kratšího okruhu fyzicky náročný. Nicméně účastníci zájezdu si velmi pomáhali, při přesunech po několika desítkách schodů, přechodech z místností …. Tady všem účastníkům zájezdu moc a moc děkuji za vzájemnou pomoc.

Po prohlídce návštěva Frýdlanstjé pivovaru v podzámčí a odjezd domů, tedy odjezd směr ubytování v hotelu Zámeček a večeře.

Sobota 12.9.2021

Ráno snídaně a po předání klíčů odjezd směr IQLANDIA Liberec. Návštěva jednotlivých okruhů od 10,00 hod. – 13,00 hod. Vedoucí zájezdu informovala o jednotlivých programech, které se v průběhu prohlídky v areálu konají. Vše bylo na vlastním uvážení účastníků zájezdu, co navštíví.

Ve 13,00 hod. odjezd směr Pivovar SVIJANY.

Tuto návštěvu se nám nepodařilo uskutečnit . Při výjezdu z Liberce na dálnici směr Svijany, jsme zůstali stát na 20 km pro nedohodu autobusu.

Závadu autobusu řidič řešil přes dvě hodiny, nicméně se mu podařilo přivolat mechanika a závada na jeho autobuse byla odstraněna a my po dvou hodinách jsme mohli pokračovat směr domov Kladno. Vzhledem ke skutečnosti, že již převážná většina účastníků byla unavena, tudíž návštěva pivovaru byla odvolána.

Všichni jsme se vrátili v pořádku domů a snad se již opět těšíme na další výlet.

V případě potřeby poskytnutí bližších informací ohledně jednotlivých navštívených objektů můžete mne prosím kontaktovat na mob.č. 606 553 120, nebo na mail.adrese: bela.r@seznam.cz.

 

Zapsala : 13.9.2021

Běla IBLOVÁ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *