Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti oblastní odbočka SONS Kladno

za období listopad 2021 až listopad 2022

                                      

V následující zprávě Vám předkládáme přehled akcí, které jsme pořádali

a uskutečnili za uplynulé období listopad 2021 až listopad 2022.

 

Naše první akce 11.11.2021 Den otevřených dveří u příležitosti Dni Nevidomých-ukázka a prezentace pomůcek pro nevidomé. Toho dne nás

překvapila účast široké veřejnosti. Na této akci spolupracovali: Burda Miloš ,Kuncová Hana a Bendová Miloslava.

 

Dne 13.11.2021 Den Nevidomých Hotel Kladno od 10:00.

 

20.12.2021- sekretariát – Vánoční posezení.

 

14.1.2022 – aplikovaný stolní tenis- účastníci zaměstnanci  rehabilitace

nemocnice Kladno. Připravili: Burda Miloš a Kuncová Hana.

 

17.2.2022 – sekretariát kurz vaření učitel pí Kuncová Hana.

Menu: Halušky a  Buřtguláš.

 

24.22022 -sekretariát – autorské čtení p. Viktor Suchel.

 

1.3.2022- Oblastní shromáždění Hotel Kladno: Informace ohledně

rekondice.

 

6.3.2022 – Bowling Kladno. Příjemné posezení a zasoutěžení.

 

24.3.2022 – sekretariát beseda p.Hájek Roman – přírodní zajímavosti

Kladenska.

 

14.4.2022 – sekretariát Velikonoční posezení a hraní na kytaru a poezie

p.Suchel Ivan ml.

 

1.5.2022 střelba z pistole -sekretariát pod odborným dohledem –

Tomáš Trnka ZORA Praha.

 

7.5.2022 Májová procházka a setkání u táborového ohně.

 

8.5.2022výlet Lány, pouť Tuchlovice, návštěva ZOO Třebichovice.

 

21.5.2022 exkurze Klášter bosých karmelitánů Slaný. Příjemné

posezení a prohlídka kláštera.

 

7.6.2022 Oblastní shromáždění SONS Kladno Hotel Kladno.

 

  1. 6. 2022-dopoledne sekretariát povídání s panem Fujanem Tomášem – vedoucí doprava a služeb města Kladno. Parkování v ulici Hřebečská,

signál u přechodů a hláška v autobusech.

16.6.2022 odpoledne – sekretariát beseda pan Pospíšil povídání

o kladenských hospodách.

 

30.7.-6.8.2022 Rekondiční pobyt -Hotel Centrál Klatovy.

Týdenní program byl plný aktivit:

Prohlídka města spojená s odbornou přednáškou,

návštěva Barokní lékárny s výkladem,

prezentace pomůcek Tyfloservis Praha,

prezentace pomůcek Ergones Olomouc,

výlet na klatovskou rozhlednu Hůrka,

procvičování paměti prostřednictvím slovních kvízů a testů,

beseda s Jiřím Mayerem redaktorem časopisu Jeden svět,

přednáška o prostorové orientaci a chování průvodců ke zrakově

postiženým,

výlet na poutní místo Dobrá Voda u Pocinovic

cvičení a plavání v bazénu,

návštěva Klatovských Katakomb s průvodcem,

při návratu návštěva hradu Švihov.

 

6.9.2022 Oblastní shromáždění  Hotel Kladno. Host pan Fujan Tomáš

vedoucí dopravy a služeb města Kladno.

 

22.9.2022 sekretariát beseda pan Pospíšil kinematografie aneb dějiny

kladenských biografů. Na Kladně bylo celkem 9 kin.

 

8.10.2022 střelba  sekretariát puška opět odborný dohled pan

Tomáš Trnka ZORA Praha.

 

Ve dnech 10.-12.10.2022 proběhla akce Bílá Pastelka. Z naší odbočky

se zúčastnila jedna dvojice a to:

Antonín Bozděch a Eva Vaňková patří jim velké poděkování.

 

Zapsala: Miloslava Bendová

  

       

Komentáře jsou vypnuty.