Zpráva o činnosti za uplynulé období

Zpráva o činnosti za období 1.12 2015 až 12. 11. 2016

V následujícím článku Vám předkládáme přehled akcí, které jsme pořádali v uplynulém již desátém roce našeho působení v Oblastní radě.

4. prosince 2015 jsme pořádali Mikulášskou zábavu, tentokrát na novém místě v restauraci Rock´N´roll. K tanci a poslechu nám zpívala již tradičně Dáša Rajdlová se svou kapelou., Pro naše členy byla připravena tombola i mikulášské balíčky.

12. prosince se na sekretariátu pořádal seminář – Nekalé praktiky šmejdů a jak se proti nim bránit. Přednášku nám zajistila SONS Praha.

9. ledna 2016 proběhla první akce tohoto roku, a to sportovní. Byli jsme si zahrát bowling v obchodním domě Oáza. Tato akce vždy přiláká mnoho příznivců a tak jsme měřili své síly celkem na čtyřech dráhách.

21. ledna Proběhl na sekretariátu Trénink paměti. Opět nás navštívili pracovníci Středočeské vědecké knihovny a my jsme si procvičili mozkové závity

3. února se konalo Oblastní shromáždění v hotelu Kladno, naším hostem byla architekta města Kladna paní Andělová. Probírali jsme hlavně bezbariérovost našeho města.

20. února k nám již podruhé zavítal kapitán Capoušek se svou manželkou a přišli nám popovídat na téma Horkovzdušné balony. Dozvěděli jsme soustu zajímavostí jak z historie balonového létání, tak o současné práci kolem tohoto neobvyklého koníčka.

25. února proběhla na sekretariátu prezentace firmy Spektra na téma: mobilní telefony s hlasovým výstupem. Tak jako v minulém roce je o tyto přednášky velmi malý zájem.

5. března proběhl na sekretariátu tradiční jarní turnaj ve zvukové střelbě.

17. března jsme měli na programu jarní úklid před velikonočními svátky, které byly letos poprvé o den delší.

24. března jsme na sekretariátu přivítali svátky jara, a to Velikonočním posezením.

5. dubna se konalo Oblastní shromáždění v hotelu Kladno. Hostem byla doktorka Krečmerová z Krajské hygienické stanice. Povídali jsme si na téma potraviny a zdravý životní styl.

16. dubna se na sekretariátu konala beseda s oblíbenou spisovatelkou Sláfkou Kopeckou.

30. dubna jsme po čase navštívili Botanickou zahradu v Troji – skleník Fata morgánu. Probíhala zde výstava motýlů a naše skvělá průvodkyně nám umožnila dotýkat se nejenom rostlin, ale vzít opatrně do rukou i motýla. Byl to krásně strávený den plný nových zážitků.

21. května jsme se vydali na malý výlet k pevnosti Řapík v nedaleké obci Doksy u Kladna.

26. až 29. května se konalo celorepublikové shromáždění SONSu v Havlíčkově Brodě. Za naší odbočku byl vyslán delegát Miloš Burda – předseda odbočky, který se zúčastnil zasedání i s místopředsedkyní Hanou Kuncovou. Proběhla zde volba prezidenta a volba republikové rady. Prezidentem SONS i nadále zůstal Mgr. Václav Polášek.

28. května jsme podnikli výlet na památník Lidice. Účastníků bylo velmi málo, a tak jsme si jen prošli místní park a vydali se pěšky do Hřebče, kde jsme výlet zakončili přátelským posezením v zahradní restauraci na Čamrdě.

7. června se konalo Oblastní shromáždění. Jako hosta jsme měli zástupce BESIP (Bezpečnost silničního provozu) inženýra Poláka. Donesl nám bezpečnostní pásky a tašky. Popovídali jsme si o bezpečném pohybu chodců zvláště těch zrakově postižených.

23. června nás navštívila doktorka Krečmerová z Krajské hygienické stanice. Povídali jsme si na téma Potraviny a zdravá výživa.

30. července až 6. srpna probíhal Rekondiční pobyt. Poprvé jsme ho strávili v Deštném v Orlických horách na horské chatě Jedlová. Účastníků bylo letos hodně. Program byl nastavený tak, aby si každý mohl vybrat variantu, která ho zaujala a kterou zvládne. Jako obvykle probíhal odborný program pod vedením Olgy Buriánkové z Tyfloservisu Praha. Program byl zaměřen na sebeobsluhu, prostorovou orientaci a vědomostní kvízy, které se těší velké oblibě. V programu byly zařazeny i sportovní aktivity – každé ráno probíhala ranní rozcvička pod vedením našeho nejstaršího člena Viktora Sedláře. Dále se konal sportovní trojboj, a to v těchto disciplínách: hod na cíl, kuželky a šplh na laně. Všichni měli dané stejné podmínky, aby sportovní aktivitu zvládli, Soutěžilo se v sedě a všichni měli na očích klapky, aby poměření sil bylo spravedlivé. V programu byl zařazený také táborový oheň a zpěv při kytaře. Navštívil nás také záchranář místní horské služby, který pro nás připravil zajímavou přednášku a poutavé vyprávění o práci záchranáře. Poslední večer jsme pořádali diskotéku, kde jsme tančili na známé melodie 80. a 90. let. Byli jsme samozřejmě i na výletech, navštívili jsme Nové město nad Metují: část účastníků navštívila zámek a část se vydala na pěší túru podél řeky Metuje do výletního místa Peklo. Dále se konal celodenní výlet do polských lázní Kudowa Zdroj. Část účastníků se vydala za nákupy na místní tržnici a část si prohlédla město a jeho okolí. Posledním výletem byla na zpáteční cestě návštěva Rychnova nad Kněžnou, kde jsme si prohlédli zámek a nedalekou zvonici.

6. září proběhlo čtvrté Oblastní shromáždění. Naším hostem byl primátor města Kladna Mgr. Milan Wolf. Informoval nás o dění v kladenském regionu. Účastníci shromáždění měli mnoho dotazů, a tak probíhala živá diskuze.

16. až 18. září se konal víkendový pobyt v Klatovech, hotel Central, který jsme si oblíbili již v minulosti. Využili jsme hlavně volného vstupu do hotelového bazénu a sauny. V sobotu jsme se vydali na výlet do nedalekých Velhartic, kde jsme měli prohlídku hradu a zámku. Náš průvodce byl naprosto skvělý, věnoval se nám nad rámec běžné prohlídky a dovolil nám osahat si mnoho exponátů. V neděli jsme při zpáteční cestě do Kladna navštívili zámek Zbiroh. I přes nepřízeň počasí to byl velmi vydařený víkend.

22. září proběhla na sekretariátu prezentace firmy Ergones Olomouc. Přijeli nám předvést telefony s hlasovým výstupem.

28. září proběhl v Lovosicích vrhačský trojboj zrakově postižených tzv. Memoriál Ladislava Krajíčka. Z kladenské odbočky se zúčastnili naši sportovci Miloš Burda a Ladislav Půta. Letos měli sebou ženský doprovod – Hana Kuncová a Míla Bendová. I ony se nakonec zúčastnily všech vrhačských disciplín – koule, oštěp, disk a spolu s Láďou Pútou dovezly i medaile: Hana Kuncová a Láďa Půta zlatou medaili, Míla Bendová 3. místo v soutěži asistentek a Miloš Burda se umístil čtvrtý. VELKÁ GRATULACE VŠEM!

12. října se pořádala celostátní sbírka Bílá pastelka. Již podruhé vyrazili do ulic prodávat pastelky naši dobrovolníci z řad kladenské odbočky. Přesto, že nás bylo méně než loni, vybralo se přes 14 tisíc korun, tedy téměř stejně jako loni.

20. října nás opět navštívila doktorka Krečmerová z Krajské hygienické stanice i se svou kolegyní. Účastníci měli možnost se svážit na speciální váze, která měřila i hodnoty tuku a svalstva.

28. října se na sekretariátu konal Podzimní turnaj ve zvukové střelbě a tentokrát jsme měřili své síly střelbou z pušky.

12. listopadu se konalo slavnostní shromáždění Den nevidomých. Našimi hosty byl redaktor časopisu Zora Petr Mašek, pracovnice úřadu práce pí Slavíková a pěvecký sbor Gaudium.

Sekretariát je plně využíván jak pro práci, tak pro setkávání členů i mimo oficiální akce. Členové odbočky se často schází i o víkendech. Náklady na provoz kanceláře a klubovny jsou částečně hrazeny z dotace od Magistrátu města Kladna. Z Fondu primátora města Kladna jsou každoročně hrazeny permanentky do solné jeskyně, do aquaparku a do středočeského divadla. Dlouhodobě se na finanční pomoci naší odbočce podílí Moneta money Bank, která nám částečně hradí autobusovou dopravu na rekondiční pobyty. Dále je tu řada drobných sponzorů, kteří podporují naší činnost například poskytnutím občerstvení na sportovní akce nebo drobnými dárky do tomboly na Mikulášskou nadílku.

I v příštím roce chceme zachovat takovou programovou strukturu, ze které si vyberou mladší i starší členové odbočky. Zdá se však, že tento úkol je čím dál těžší. Některé akce musíme pro nezájem rušit, na jiných se objeví jen pár účastníků. Za deset let naší práce jsme urazili velký kus cesty, máme nové členy a spoustu společných zážitků. Na druhou stranu naši odbočku opouští zejména mladí členové, kteří se objeví jen na chvíli, vyberou si zajímavou akci a zase odejdou. Doufáme, že bude o naše akce větší zájem, abychom nevynakládali zbytečné úsilí a čas na jejich realizaci a pak je nemuseli pro nízký zájem rušit. Aby odbočka dobře fungovala, nezáleží jen na práci jednotlivce, či oblastní rady, ale jde o přístup a určitou odpovědnost všech našich členů.

Komentáře jsou vypnuty.