Zpráva o činnosti za uplynulé období

Zpráva o činnosti za období 1.12 2017 až 30. 11. 2018

V následujícím článku Vám předkládáme přehled akcí, které jsme pořádali v uplynulém roce:

1. prosince 2017  jsme pořádali Mikulášskou zábavu. Tentokrát jsme se sešli v restauraci U Matěje, která se nachází v blízkosti našeho sekretariátu, takže převoz věcí na tento večer byl jednodušší.. K tanci a poslechu nám zpívala již tradičně paní Dáša Rajdlová se svou kapelou., Pro naše členy byla připravena tombola i mikulášské balíčky.

21. prosince 2017 jsme se sešli na sekretariátu při pravidelné poslední akci roku – vánočním posezení.

8. ledna 2018 se konala sportovní akce, byli jsme si zahrát bowling v obchodním centru Oáza. Bohužel to bylo naposled, bowling byl v Oáze zrušen. Snad se nám podaří najít nové vhodné místo pro naši pravidelnou akci.

18. ledna k nám opět zavítala paní doktorka Krečmerová z Krajské hygienické stanice v Kladně a povídali jsme si na téma Zdravá výživa. Paní doktorka přinesla speciální váhu na měření obsahu tuku a svalů v těle. Mnozí si tak mohli porovnat změřené parametry s loňským rokem.

6. února se konalo Oblastní shromáždění v hotelu Kladno, našimi hosty byly pracovnice SONS oddělení pro oblastní odbočky pí Vidmanová a pí Lienertová.

22. února jsme pořádali akci Viděno rukama. Jednalo se o hmatové obrázky tentokrát památky UNESCO v České republice, akce se konala ve spolupráci Státní vědecké knihovny Kladno;

25. února března proběhla na sekretariátu Beseda s editorkou Českého rozhlasu Region paní Lídou Vondrákovou. Tato akce přilákala i nevidomé účastníky z Prahy, kteří nejsou našimi členy.

24. března jsme si zastříleli na jarním turnaji ve zvukové střelbě.

29. března proběhlo na sekretariátu Velikonoční posezení, které bylo obohaceno besedou s ředitelem Sládečkova muzea panem doktorem Zdeňkem Kuchyňkou, který nám povídal na téma velikonoční zvyky na Kladensku.

3. dubna se konalo Oblastní shromáždění v hotelu Kladno. Hostem byl primátor města Kladna Mgr. Milan Wolf.

14. dubna se konal náš první letošní výlet, a to do Muzea trabantů v Praze Motole. Akce byla velmi zajímavá, měli jsme svého průvodce, který nám podrobně popovídal o všech vystavených exponátech. Také účast na této akci byla nečekaně vysoká – více jak dvacet účastníků i s dětmi, což nás samozřejmě velmi potěšilo.

4. až 6. května se konal Víkendový pobyt v Liberci. Odjížděli jsme již v pátek ráno, během dne jsme navštívili muzeum drahokamů v Turnově, kde se nám pan průvodce velmi podrobně vyprávěl o vystavených kamenech, na které jsme si mohli i sáhnout. Následovala návštěva Dlaskova statku, kde jsme si prohlédli tradiční lidovou architekturu, seznámili se s životem hospodáře, jaké se používaly zemědělské stroje i předměty každodenní potřeby. Večer už jsme zamířili do Liberce, kde jsme byli ubytovaní v penzionu u Jezírka. V sobotu jsme navštívili nedalekou botanickou zahradu a odpoledne také zoologickou zahradu. Zde jsme měli k dispozici úžasnou paní průvodkyni, která se s námi podělila o mnoha zajímavostech nejen z chovu jednotlivých zvířat, ale i také z provozu celé ZOO.V neděli jsme navštívili vědecké centrum IQLANDIA, které se zabývá různými oblastmi ze života člověka. Navštívili jsme např. část věnovanou nedávné historii. Mohli jsme si prohlédnout a v mnoha případech i osahat předměty běžného života, které se používaly v minulém století. Prodloužený víkend jsme zakončili výletem na Ještěd, kam jsme vyjeli lanovkou. Pobyt přilákal mnoho účastníků, jelo nás celkem 40.

12. května se měl konat výlet do Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, avšak pro nezájem členů byla tato akce zrušena.

5. června se konalo Oblastní shromáždění. Naším hostem byla pracovnice Úřadu práce paní Lucie Slavíková. Probírali jsme téma pomůcek pro zrakově postižené a jak probíhá vyřizování žádostí o pomůcky na Kladně.

28. června se na sekretariátu uskutečnila přednáška s paní doktorkou Veverkovou na téma Japonsko.

21. až 28. července probíhal Rekondiční pobyt. Letos jsme se po sedmi letech vrátili na naše oblíbené místo – hotel Renospond ve Zderazi (Proseč u Skutče), kde nás místní personál s radostí přivítal. Během pobytu probíhal odborný program, soutěže i výlety. Po roční přestávce jsme měli opět k dispozici paní Olgu Buriánkovou z Tyfloservisu Praha, která pro nás připravila oblíbený vědomostní kvíz. Kromě hlavního kvízu proběhly i dvě další soutěže, a to hudební, kdy jsme poznávali filmy podle filmové muziky a dále pivní kvíz, kdy jsme se něco dozvěděli nejen o českých pivech, ale pocvičili jsme se i v českém zeměpise. Obě tyto soutěže připravil pro účastníky pan Tomáš Bartoš. Na rekondici nesměly chybět ani výlety. Navštívili jsme Národní hřebčín v Kladrubech, zámek Nové hrady, skalní obydlí ve Zderazi, zámek Litomyšl, muzeum dýmek v Proseči a zámek Loučeň.

5. září proběhlo čtvrté Oblastní shromáždění. Našimi hosty byli pracovníci Celní správy Kladno pan Pergl a pí Matějková.

20.září se měla na sekretariátu konat Beseda o Izraeli. Paní Lexingerová se však ze zdravotních důvodů omluvila.

12. až 14. října se konal třídenní Víkendový pobyt v Mikulově. V pátek jsme při cestě do Mikulova navštívili Technické muzeum v Brně. Navštívili jsme oddělní historických vozidel, hudební oddělení a hlavně část věnovanou pomůckám pro zrakově postižené. O těch nám popovídala nevidomá pracovnice muzea Eliška Hluší. Večer jsme přijeli do penzionu Venuše, kde nás vřele přivítal pan majitel. Po večeři pro nás byla připravena ochutnávka vín v místním sklípku. V sobotu jsme navštívili zámek Lednice, kde jsme měli skvělou paní průvodkyni. Následoval volný čas, který někteří účastníci strávili v lednicko-valtickém areálu projížďkou lodí, návštěvou Minaretu a jízdou kočárem. Mnozí také navštívili zámecký skleník s tropickými rostlinami. Večer pro nás v penzionu hrála cimbálová muzika. V neděli jsme cestou domů ještě navštívili ZOO Jihlava. Víkend byl vydařený, účastníků ale nebylo mnoho, jelo nás pouze 25, čímž se nenaplnil kapacita autobusu.

17.  října se pořádala celostátní sbírka Bílá pastelka. Do ulic našeho města se již podruhé vydali studenti místní soukromé střední školy. Výtěžek této sbírky byl tentokrát nižší, vybralo se pouze 6 656,- Kč, přičemž odbočce připadne polovina této částky. Za organizování celé sbírky děkujeme především panu inženýru Švábovi.

 4. listopadu se konal podzimní Turnaj ve zvukové střelbě.

17. listopadu se konalo slavnostní oblastní shromáždění Den nevidomých a volby do Oblastní rady.

 

Komentáře jsou vypnuty.