Sbírky

Peněžní příspěvky získané ve veřejných sbírkách (Bílá pastelka a pokladničky pejsci) slouží výhradně na zajištění služeb pro zrakově postižené, zejména  na zlepšení postavení osob se zrakovým postižením na trhu práce a na sociální rehabilitaci. Dále jsou finanční prostředky použity na podporu výukových programů zaměřených na speciální software, který umožňuje osobám s těžkým zrakovým postižením ovládat výpočetní techniku; dále  k odstraňování bariérových prvků ve stavebnictví, dopravě, v informačních systémech a jinde. Výtěžky ze sbírek jsou využity též k vydávání speciálních časopisů  pro těžce zrakově postižené v Braillova bodovém písmu, zvětšeném černotisku a ve zvukové formě; na poradenskou činnost, na provoz půjčoven kompenzačních pomůcek a v neposlední řadě  na výcvik vodících psů pro nevidomé.

Komentáře jsou vypnuty.