PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Stejně jako v minulých letech mohla naše odbočka fungovat hlavně díky finanční a materiální pomoci sponzorů.

Naším hlavním sponzorem je  Magistrát města Kladna. Ten přispívá dotacemi především na částečné krytí nákladů spojených s provozem sekretariátu naší odbočky a také na činnost. V letošním roce jsme dostali dotaci také na pořádaný zájezd do Liberce, a to konkrétně na autobusovou dopravu pro naše klienty. Z dotace z Fondu Primátora byly hrazeny permanentky do aquaparku Kladno, do Městského divadla Kladno  a do solné jeskyně.

Dalším důležitým sponzorem je MONETA Money Bank, která nám již po několik let podílí na financování  autobusové dopravy na rekondiční pobyt. Díky této dotaci jsme mohli mít smluvní autobus, který nám zajistil bezpečnou dopravu pro naše klienty po celý pobyt.

Mezi další sponzory, kteří nám pravidelně poskytují občerstvení na sportovní akce, patří prodejna potravin Jiroušková. Dále jsou to sponzoři, kteří pro nás každoročně připravují věcné dárky na Mikulášskou nadílku. Sem patří: Elektro U Miklasů,   nápoje Planet Drinks,   Zelenina H + H,  Reproplast, VaRaPo a fa  Britex. Drogerie Anna Fialová nám každoročně připravuje na mikulášské balíčky pro naše členy s drogistickým zbožím. Zkrátka nepřijdou ani ti nejmenší, pro něž je každým rokem připraveno několik stavebnic od fy Lego Production.

Všem sponzorům mnohokrát děkujeme za jejich přízeň a přejeme v roce 2019 pevné zdraví a mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.

Komentáře jsou vypnuty.