PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Stejně jako v minulých letech mohla naše odbočka fungovat hlavně díky finanční a materiální pomoci sponzorů.

Naším hlavním sponzorem je  Magistrát města Kladna.  Z dotace z Fondu Primátora byly v  roce 2021 hrazeny permanentky , do Městského divadla Kladno , poukázky na pedikúru a na maserské služby.  Z dotace od Komise pro sociální záležitosti jsme dostali dvě dotace, jednu na hrazení nákladů na provoz kanceláře naší odbočky a druhou na smluvní autobusovou dopravu na víkendový pobyt, který se uskutečnil v září loňského roku. 

Dalším důležitým sponzorem je MONETA Money Bank, která nám již po několik let podílí na financování  autobusové dopravy na rekondiční pobyt. Díky této dotaci jsme mohli mít smluvní autobus, který nám zajistil bezpečnou dopravu pro naše klienty po celý pobyt.

Mezi další sponzory, kteří nám pravidelně poskytují občerstvení na sportovní akce, patří prodejna potravin Tomáš Aulický, Velká Dobrá. Dále jsou to sponzoři, kteří pro nás každoročně připravují věcné dárky na Mikulášskou nadílku. Sem patří: nápoje Planet Drinks,  Zelenina H + H,   VaRaPo a fa  Britex.  Zkrátka nepřijdou ani ti nejmenší, pro něž je každým rokem připraveno několik stavebnic od fy Lego Production.

Všem našim sponzorům mnohokrát děkujeme za jejich podporu i v této nelehké době, kdy naše činnost musela být značně omezena vzhledem k vývoji pandemie. Přejeme všem našim sponzorům a jejich rodinám v roce 2022 pevné zdraví a mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.

Komentáře jsou vypnuty.